การจัดส่งสินค้า

ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าในรูปแบบของการส่งพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งถึงมือลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น และเมื่อทำการจัดส่งสินค้าตามวันและเวลาที่พนักงานได้แจ้งไว้ ทางเราจะทำการส่งรหัสพัสดุสินค้าผ่านทางข้อความโทรศํพท์มือถือ (SMS) ให้ภายในวันที่กำหนด หากลูกค้าไม่ได้รับข้อความรหัสติดตามพัสดุ (ในกรณีที่มีการกีดกัน SMS โฆษณา จะไม่สามารถรับข้อความจากทางเราได้) รบกวนติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ โทร. 085-688-7890, 062-595-3399  ทุกวัน 08.00-20.00น.

*รอบการส่งสินค้า
จัดส่งภายในวัน : ลูกค้าต้องแจ้งการโอนเงินก่อน 10.00 น. ของวันนั้นๆเพื่อพนักงานจะสามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ภายในวันที่แจ้งการโอนเงิน
จัดส่งวันถัดไป : หากลูกค้าแจ้งการชำระค่าสินค้าหลังจากเวลา 10.00 น. ของวันนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในวันถัดไป

** หมายเหตุ ** ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เฉพาะวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เท่านั้น